Manus og innhold

I forkant av illustrasjoner og animasjonsfilm tok vi oss god tid til å forstå målgruppen godt. Vi har vært sammen med prosjektgruppen i LHS på skolebesøk, vi har besøkt barnehage og vært i kontakt med ressurser som kunne bistå oss i prosessen. Vi testet ut lignende filmer på målgruppen for å avdekke eventuelle utfordringer med disse og presentert forskjellig ordbruk for å sikre at språkbruken i filmene ble riktig og snakket om hvordan illustrasjonene burde se ut.

Animasjonsfilm

Når manus og illustrasjoner var avklart og godkjent begynte jobben med å utvikle storyboard for design av animasjonsfilmene.

Etter ett helt år med arbeid, kan vi endelig vise frem filmen.

Se den her!