Aluform

Kommunikasjonsrådgivning
Logo og profil

Del på Facebook
Del på Twitter

I juli 2013 etablerte Aluform seg på Sømna på Helgelandskysten. Her foregår produksjonen av rister, nett og siler, i tillegg til en rekke tilbehørs- og standardprofiler, alt laget i aluminium. Aluform leverer også ferdige produkter til marin sektor, så som flytebrygger, gangveier m.m.

Våren 2014 så Aluform behovet for å satse på videreutvikling og salg av sine produkter. I den forbindelse så man også behov for å oppgradere logo og profil for selskapet. Riktig Spor har skapt en logo og grafisk profil som er inspirert av fargen og grunnformen på aluminiumen som videreutvikles på Sømna.