Bodø Havn

Kommunikasjonsrådgivning
Logo og profil
Reklame
Webdesign

Del på Facebook
Del på Twitter

Våren 2013 var Riktig Spor så heldige å få Bodø Havn som kunde. Bodø Havn er en ambisiøs kunde som satser offensivt på utvikling av havna. I den forbindelse har vi fått jobbet nært sammen med dem i et givende partnerskap som har skapt mange fine resultater.

Når Bodø Havn ønsket å satse inn i framtiden, var det viktig å ha en tydelig merkevare å spille på. Riktig Spor bistod i utviklingen av et tydelig strategisk fundament og merkevareplattform, som dannet grunnlaget for utviklingen av ny grafisk profil. Logoen skulle ikke endres, men et gjennomgående uttrykk for resten av det grafiske materiellet var avgjørende. Et profilelement som er inspirert av skjoldet til logoen har blitt bærende i det grafiske uttrykket.

I den videre satsningen til Bodø Havn, har Riktig Spor bistått i utviklingen av deler av strategiplanen og kommunikasjonsstrategi, samt alt løpende kommunikasjonsmateriell. Ny webside ble lansert i 2016.