Bodø Nærings-
forum

Logo og profil
Webdesign

Del på Facebook
Del på Twitter

Etter en tids medlemskap i Bodø Næringsforum, synes vi det var hyggelig å bli kontaktet for å bistå i utviklingen av ny logo og grafisk profil, samt webside.

Vår leveranse er basert på Bodø Næringsforum sin visjon og kjerneverdier. De ønsker å være en pådriver for vekst og utvikling i bodøregionen – på tvers av bransje og konkurranse

Logoen er basert på verdiene til Bodø Næringsforum; Engasjert, samlende og offensiv. Logosymbolet symboliserer verdien «samlende» – Bodø Næringsforum er et nettverk og et bindeledd. En komplett profilhåndbok er utviklet og arbeidet med websidene startet høsten 2015.