Bodø2016

Logo og profil
Kommunikasjonsrådgivning
Profilartikler

Del på Facebook
Del på Twitter

Høsten 2014 gikk Riktig Spor seirende ut av logokonkuransen til byjubileet 2016 – Bodø 200 år. Å være byrå for en av de viktigste begivenhetene i Bodøs nåværende historie var stort for oss, og det ble en spennende prosess som varte gjennom hele jubileumsåret.

Juryens begrunnelse for logovalget sier det meste om bakgrunnen for logoutviklingen:
Vinnerbidraget er fremtidsrettet, særegen og moderne. Den fremhever byjubileet som et by-prosjekt ved blant annet å inkludere elementer fra byen og omgivelsene. Logoen er både kreativ og elegant og fremhever spennende fargekombinasjoner hentet fra alle de vakre fargene som vi omgir oss med i Bodø. Nettopp bruken av farger og elementer fra byen og omgivelsene, reflekterer Bodø2016s visjon og misjon. Det utvises mot ved å kombinere et avansert uttrykk med en identitetsbyggende og personlig tilnærming. De fire bokstavene i BODØ kan dras ut og bli til lange former og kan benyttes på ulike måter i spennende gatekunst, trapper, på vegger, annonser, flagg og bannere. Dette gjør at logoen fremstår differensiert og konseptuell, med stor anvendelighet på mange områder. Vinnerbidraget vitner om egenart og vekker interesse, gjennomføringen er meget god i alle ledd.

Her kan du lese sak i Bodø NU.

Her et utvalg av det vi jobbet med for Bodø2016.