Logotypografien baserer seg på en stram og moderne font. Den er lett å lese og «står» solid med sin trygge mørkeblå farge. Den lysere blåfargen på logosymbolet virker oppkvikkende og gjør logoen mer levende. De to pilene symboliserer vekst og fremgang ved å peke opp og frem. Tykkelsen på bokstavene og pilene er lik for å få logoen til å stå balansert og fint på alle flater.

De gule og grønne fargene i paletten gir assosiasjoner til vekst, bærekraft, optimisme og energi. Fargene er valgt for å underbygge Futurums posisjon i kommunen, dette er ikke saksbehandling og byråkrati men kommunens spydspiss mot vekst og nye etableringer.

I den grafiske profilen bygges pilene ut med streker som kan brukes til mange spennende grafiske komposisjoner. Dette gir profilen lekenhet og bidrar til å bygge en helhetlig grafisk profil. Profilen bygges også videre med symbolsett basert på logosymbolets utrykk. Sammen utgjør den grafiske profilen et godt grunnlag for å bygge tydelig og sterk visuell kommunikasjon, som står seg godt i det moderne kommunikasjonslandskapet gründermiljøet er. Uten å virke for «lett» eller «ovenfra og ned», men med et hyggelig og profesjonelt utrykk.