Husbanken

Grafisk design

Del på Facebook
Del på Twitter

For mange unge kan det å skulle starte nytt liv i egen bolig være en stor utfordring. Derfor har Husbanken sammen med kommunene landet over kommet med en rekke tiltak for å lette denne overgangen.

I heftet “Ikke bare bolig” presenteres gode tiltak rettet mot ungdom som trenger oppfølging fra kommunen når de skal bo for seg selv. Eksemplene er hentet fra 11 ulike kommuner rundt om i landet.

Riktig Spor har stått for grafisk design og språkvask.