Mivanor

Merkevareplattform
Navneutvikling
Kommunikasjonsrådgivning
Logo og profil
Webdesign

Del på Facebook
Del på Twitter

Mivanor er et selskap som er eid av Iris Salten. Her jobber det miljørådgivere som selger tjenester innen miljøkartlegging, miljøsanering, farlig avfall og vannrenseanlegg.

Vi startet med en navneprosess, som endte opp i det velklingende navnet Mivanor. Det er et konstruert ord, basert på ordene Miljø + Vann + Nord. Når navnet var godkjent ble en grønn og flott profil utarbeidet og implementert på alt materiell. De har også fått en  responsiv webside i WordPress.

Her kan du lese mer om Mivanor