Logoen skal også få frem mangfoldet som er å finne i nordnorsk jazzmusikk. Også i profilen har vi tatt utgangspunkt i det improviserte og kunstneriske, og som en helhet har profilen fått et lekent og moderne uttrykk.