Økoråd

Logo og profil
Grafisk design
Web

Del på Facebook
Del på Twitter

Økoråd-gruppen er en gruppe regnskapskontorer lokalisert i Vesterålen, Ofoten og Salten, og leverer regnskaps- og rådgivningstjenester. Kjeden fokuserer på lokal tilstedeværelse men nasjonal kompetanse, og bidrar igjennom rådgivning og regnskapsføring til verdiøkning for sine kunder.

Riktig Spor ble engasjert til å utvikle en ny visuell identitet for Økoråd. De ønsket en tydeligere felles kultur og merkevare, for å styrke posisjonen i sine markeder og for å bli en enda mer attraktiv kjede som flere kontorer ønsker å bli en del av. Vi utviklet en merkevareplattform og visuell identitet med utgangspunkt i deres verdier TILSTEDE, SPREK og KOMPETENT.

Logoen skal kommunisere at Økoråd er hyggelige, kompetente rådgivere, lokalt tilstede, nær og trygg. Logosymbolet tar utgangspunkt i en stedsmarkør (lokal) og en snakkeboble (rådgivning). Måten elementene er lagt over hverandre kan også gi assosiasjoner til økonomi og kakediagrammer samt som en sky som skal symbolisere at de har fokus på digitale løsninger for sine kunder. Typografien er moderne, myk og hyggelig, og fargene spenner fra en sprek grønnfarge til en mer tradisjonell og mørk rødfarge. For å gjøre det enklest mulig for alle kontorene å ta den nye profilen i bruk har vi også utviklet en digital profilmanual der alle elementer i profilen kan lastes ned på en enkel måte.