Opplevelser i Nord

Grafisk design

Del på Facebook
Del på Twitter

Hovedmålsettingen med forskningsprosjektet Opplevelser i Nord er å gjennomføre forskning av høy kvalitet på tjenesteinnovasjon i opplevelsesbasert reiseliv. Prosjektet startet opp i 2009, og på de første fem årene ble det lagt ned en formidabel forskningsmengde. Hovedpunktene fra disse årene ble presentert i prosjektets femårsmelding.