Petro Arctic

Grafisk design

Del på Facebook
Del på Twitter

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til olje- og gassindustrien i Nord-Norge og Barentshavet. Petro Arctic ønsket å utvikle sitt eget kart, og Riktig Spor fikk jobben med å utvikle dette.

Dette er et detaljert kart som gir en god og ryddig oversikt over alle felt som er i produksjon, under utbygging eller i utviklingsfasen på nordnorsk sokkel. Her er de ulike feltene lagt inn, samt sentrale avstander og god informasjon om leverandørindustrien som finnes på land. Det finnes også andre nyttige funksjoner i kartet som er viktig for denne bransjen.

Til lanseringen lagde vi en egen emballasje og rollups. Kartet ble lansert på Nordområdekonferansen, og er selvsagt sendt ut til alle medlemmene i Petro Arctic.

Besøk siden →