Petro Foresight 2016

Grafisk design

Del på Facebook
Del på Twitter

Petro Foresight er en årlig rapport basert på analyser for fremtidig olje- og gassnæring i nord. Analysene er gjort av Rystad Energy på oppdrag fra Petro Arctic, Pro Barents, Kunnskapsparken Nord, Kunnskapsparken Bodø og Innovasjon Norge. Rapporten presenterer et fremtidsscenario for produksjon, ringvirkninger og sysselsetting innen petroleumsnæringen i Nord-Norge. Riktig Spor har de siste årene utviklet design til rapporten. Vi har også levert presentasjonsmateriell (powerpoint, rollups m.m.).