Promethevs

Logo og profil
Kommunikasjonsrådgivning
Webside

Del på Facebook
Del på Twitter

Promethevs er et Oslo-basert konsulentfirma som har spesialisert seg på lederutvikling og organisasjonsforandring. De styrker ledere gjennom å se seg selv fra utsiden, og lede for noe større enn kun sitt eget karriereløp. Promethevs utvikler ledere som skaper resultater, og tilbyr programmer, samlinger, foredrag og rådgivning.

Noen av lederprogrammene foregår på historisk grunn; som Roma, Firenze og Istanbul. Her foregår undervisningen i palasser, museer og andre historiske steder.

Navnet Promethevs betyr «den som tenker på forhånd», og ifølge mytologien var Promethevs menneskets beskytter mot gudene, og den som gav mennesket ilden. Denne troen på menneskets beste egenskaper og potensial er noe som står sterkt i selskapet.

Logoen er inspirert av nettopp denne ilden. Ild er ett av de fire klassiske elementene i den greske antikkens filosofi og vitenskap, og det alkemiske symbolet for ild er en trekant.

Antikken og renessansen er store og viktige inspirasjonskilder for Promethevs. I tekster fra den gresk-romerske antikken ble en rekke med fire dyder fremmet. Disse kalles kardinaldydene, og er fire grunnprinsipper som blant annet Platon mente mennesket burde leve etter. De fire trekantene i logoen er et symbol på disse fire kardinaldydene.

Den grafiske profilen er inspirert av den greske og romerske renessansens kunst, uttrykk og følelse. Samtidig skal den være moderne og enkel i bruk. Mørke og lys i kontrast, eksklusivitet og estetikk skal sammen fortelle om en bedrift med gjennomtenkte ideer, historisk forankring og moderne selvutvikling. Dette gjøres med malte flater, mye luft, innslag av gull og klassisk typografi.

Vi har også utviklet websiden promethevs.no. Den er satt opp i WordPress, og her får man en flott oversikt over alt Promethevs kan tilby. Vi har også utarbeidet en Facebook-strategi, og jobber med digital markedsføring av selskapet. Vi gleder oss til å følge Promethevs videre, og ønsker de all lykke på veien.