Rapp Bomek

Kommunikasjonsrådgivning
Logo og profil
Webdesign

Del på Facebook
Del på Twitter

Etter omstruktureringen i Rapp Marine Group, ble branndørvirksomheten i 2014 samlet i selskapet Bomek Group AS med datterselskaper. De siste årene hadde omsetningen i denne virksomheten vokst med 60 %, og det å ta grep om egen merkevare ble derfor sentralt i den videre satsningen.

Som et ledd i selskapets strategi for en sterkere internasjonal satsing på salg og utvikling av branndører, var det naturlig å utvikle ny logo og profil som viktige elementer for merkevaren.

I løpet av høsten 2014 og våren 2015 kom helt ny grafisk profil og ny webside på plass. Det nye symbolet henspiller på branndørenes funksjon; de er gass-, vann- og branntette. Tre påvirkende elementer mot en stoppende flate. Slik ble branndørenes funksjon en direkte symbolikk i logoen.