Rapp Marine

Kommunikasjonsrådgivning
Logo og profil
Webdesign

Del på Facebook
Del på Twitter

Rapp Marine Group valgte i 2014 å dele konsernet i to ulike selskaper. Rapp Hydema som tidligere var vinsjdivisjonen skulle fortsette under Rapp Marine-navnet, og Rapp Bomek som leverer branndører ble etablert som et eget selskap med egen profil.

Rapp Marine har eksistert i over 100 år, og er en svært innarbeidet merkevare med høy kjennskap i sine markeder. Logoen skulle i stor grad bevares, men vi fikk gjøre en liten revidering på den slik at den framsto mer tidsriktig. Det er utarbeidet en omfattende profilhåndbok, og en rekke officemaler.

Websiden er en viktig kommunikasjonskanal for Rapp Marine. De leverer vinsjer til en rekke ulike fartøy, så navigering og innholdet på websiden måtte fungere optimalt. Vi kjørte en workshop hvor innhold og struktur ble jobbet ut. Deretter ble grid og design godkjent, før websiden ble implemenert i Serias publiseringsløsning Wips.


For more than 100 years, Rapp Marine has supplied the marine and offshore oil & gas industry with advanced winches, cranes, and other deck equipment that enable our customers to overcome challenges worldwide.