Real Eiendomsforvaltning

Logo & profil
Navn
Kommunikasjonsrådgivning

Del på Facebook
Del på Twitter

Real Eiendomsforvaltning er et nyetablert selskap for eiendomsforvaltning og drift i Nord-Norge som er etablert av Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS sammen med lokale partnere i Bodø og Tromsø. Selskapet har som ambisjon å bli den beste og mest innovative leverandøren av tjenester innen forvaltning og drift av nærings – og boligeiendom i Nord – Norge. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS forvalter i dag ca. 100.000 m2 i Bodø og Tromsø.

Riktig Spor ble engasjert tidlig i oppstartsfasen og har deltatt med strategisk kommunikasjonsrådgivning, utvikling av merkevareplattform og navneutvikling. Videre har vi utarbeidet logo og profil for Real Eiendomsforvaltning, og de er blitt synlige med både arbeidsklær og biler i profilen i tillegg til diverse kontormateriell.