Logoen er enkel og har stramme linjer, samtidig som den har et fint og gjennomtenkt budskap. Tanken bak logoen er at de bitene som er tatt ut av bokstavene i logoen, skal symbolisere brukerne hos RIBO. Mange har ramlet utenfor samfunnet eller arbeidslivet. Men vi vil vise at selv om man er utenfor, så er man likevel en del av fellesskapet på RIBO, og man er til og med de bitene som gjør helheten mer spennende. Og at man har en verdi og en egenart selv om man er utenfor.

Fargepaletten består av både seriøse og mer lekne farger, og det er målgruppen som avgjør hvor mye av de lekne fargene man får se. Når man snakker til brukere, skal de grønne og lilla fargene brukes mer, mens man benytter de mer rolige fargene når man retter seg mot saksbehandlere hos NAV og kommune.

Bitene i logoen går igjen flere steder i identitet, og er et lett gjenkjennelig og fleksibelt element, som skaper spenning på flatene i identiteten.

For å uttrykke dynamikk, endring og lekenhet kan vi også ta logoen fra hverandre, og sette den sammen på nye måter.

Nettsiden er (selvfølgelig) responsiv, luftig og informativ. Vi har jobbet mye med sidestrukturen sammen med kunden, sånn at menyen er lett å forstå og navigeringen blir enkel. Nettsiden fjerner distraksjoner, og setter et klart fokus på tilgjengelige tjenester og tilbud. Designet er åpent, men samtidig strukturert og presis der kundens kjerneoperasjon presenteres.

Løsningen er særlig tilpasset RIBO, og med et skreddersydd oppsett får vi vist identiteten fra sin beste side. Skreddersøm gir oss kontroll over publiseringsopplevelsen, mens vi samtidig holder lastetiden nede.

Den nye nettsiden er bygget på WordPress som publiseringsplattform, og tar full nytte av den nye Gutenberg-editoren. Dette gir kunden et solid rammeverk for å publisere avansert innhold enkelt, og en stødig plattform å vokse på.

Emojis er blitt en viktig del av måten vi kommuniserer på skriftlig, ikke minst for de litt yngre. Vi har tegnet et eget sett med emojis, som skal brukes for å kommunisere på en gøy og uhøytidelig måte internt til brukerne, for eksempel på plakater, skilt og beskjeder.