Sparebanken Narvik

Kommunikasjonsrådgivning
Reklame

Del på Facebook
Del på Twitter

Sparebanken Narvik er en lokal bank med lokalt eierskap. Tradisjonelt har mye av kommunikasjonen vært rettet mot privatmarkedet. Denne kampanjen skulle målrettes mot bedriftsmarkedet, og bidra til å styrke bankens omdømme.

Da kampanjen ble utviklet var Fremover preget av overskrifter rundt nedleggelser og nedskjæringer i næringslivet. Vi ønsket å snu dette, og fokusere på de bedriftene som har hatt suksess. Heldigvis er det flest av de. Vi utviklet en serie annonser under konseptet “kokfornøyd”.  Sparebanken Narvik og bedriftskundene har en felles målsetning. De ønsker begge å skape en sterk Narvikregion hvor det er attraktivt å bo og jobbe. Dette frontes i kampanjen, sammen med et hyggelig sitat om hvorfor kunden er kokfornøyd med å være kunde i banken.

Kampanjen har vært kjørt i Fremover, print og web, på facebook og selvsagt på bankens egen hjemmeside. Når man besøker kontorene til bedriftsrådgiverne er veggene prydet med 50×70 plakater av helsidene.  Ketil Jansson i Narvik har tatt bildene.

Her kan du lese mer om alle de kokfornøyde kundene som har deltatt i kampanjen.