Sparebanken Narvik

Logo og profil
Kommunikasjonsrådgivning

Del på Facebook
Del på Twitter

To banker med over 100 års historie fusjonerte i 2007 til Sparebanken Narvik. Riktig Spor bidro i prosessen med utvikling av merkevareplattform, verdier og visjon for den nye banken. En spennende prosess som endte opp med verdiene nær, offensiv og humørfylt. De står seg den dag i dag, og brukes aktivt både i intern og ekstern kommunikasjon.

Det nære og det offensive var førende da profilen ble utarbeidet. Et symbol med inspirasjon fra de flotte fjellene som omkranser Narvik,  en offensiv form, samt en tidløs skreddersydd font. Logoen står seg den dag i dag.

Profilen har blitt justert i løpet av de siste årene, og nå brukes logoen sammen med et felles profilprogram som brukes av alle Eikabankene.

I dag jobber vi tett med Sparebanken Narvik på kommunikasjon og merkevarebygging.