Nordland
Fylkeskommune –
Tilflyttings-
prosjektet

Grafisk design

Del på Facebook
Del på Twitter

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort tilflyttingsprosjekt, hvor målet er 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Bakgrunnen for dette er behovet for arbeidskraft i årene som kommer. Nordland har stor fraflytting og det er spesielt ungdom som flytter.

Riktig Spor har bidratt med grafisk utforming av brosjyre- og messemateriell.