Unikus

Logo & profil
Webdesign

Del på Facebook
Del på Twitter

Unikus er et arkitekt- og ingeniørfirma i Bodø med 21 ansatte. De har spesialisert seg på småhusbebyggelse som eneboliger, flermannsboliger, lavblokker og mindre næringsbygg. Unikus gjør hele jobben fra idéskisser til detaljprosjektering.

Unikus ønsket å fornye seg. Målet for prosessen var å utvikle en identitet og webside som skulle tydeliggjøre kunnskapen og kompetansen deres. Identiteten skulle tydeliggjøre det arkitektoniske, det vennlige, det moderne og det lekne.

Tidligere var Unikus lilla, nå er paletten sort og hvit. Logoen er enkel og moderne i formen, og er man ekstra våken ser man at det er en husform inne i K-en. Dette er et hus tegnet i sin enkleste form, og dette huset går igjen på websiden, på kontormateriell og andre trykte flater. Vi har i tillegg til webside utviklet tilbudsmaler, rapportmaler, visittkort og brevark. Husformen endrer karakter og siktlinje etter hvor den plasseres på de forskjellige flatene, og det er ikke alltid åpenbart at det er et hus. Det kan være en vinkel, et utbygg, et tak. Bare fantasien setter grenser.

Webdesignet har en spennende grid med mye luft, vakre animasjoner og asymmetrisk komposisjon. Visittkortene er trykket på deilig 400-grams sort kartong. Bedre blir det ikke!

Se websiden til Unikus her