Lånan er en øygruppe i Vega kommune på Helgeland. Her blir den gamle tradisjonen med ærfugldrift holdt i hevd. Vi produserer edderdunsdyner av ypperste kvalitet.