Reklame

En reklamekampanje skal forsterke din merkevare, ditt omdømme eller være salgsutløsende i definerte målgrupper. Vi overstrømmes av inntrykk hver eneste dag – i alle kanaler – så skal man lykkes må man være tydelig og konsistent over tid. God reklame starter alltid med et overordnet kommunikasjonskonsept. Dette er den røde tråden som går igjen i hele kampanjen, uavhengig av hvilke medier man bruker. Når et konsept er bestemt, utvikler vi de visuelle flatene man har behov for, og sørger for at kampanjen blir gjennomført i de kanaler vi er enige om.

Vi hjelper våre kunder med:

  • Idé og konseptutvikling
  • Kreativ utforming på alle flater
  • Medieplan
  • Gjennomføring og evaluering

Relaterte prosjekter