Merkevarestrategi

Av alle andre, hvorfor skal vi velge deg? Ditt produkt, tjeneste, by eller arbeidssted? Med en tydelig merkevarestrategi sørger du for å skille deg ut og skape merverdi for dine kunder. Det handler om å ha en klar plan for hvilken posisjon i markedet man skal ta. Vi hjelper deg med å gjennomføre nødvendige markedsundersøkelser, etablere merkevareplattformen, organisere merkevarehierarkiet, navneutvikling og gjennomføring av verdi- og visjonsprosesser. Ikke la merkevaren din bli et resultat av tilfeldige aktiviteter. Lag en plan og gjør det enkelt for kunden å velge deg.

Kommunikasjonsstrategi

Hvordan kan kommunikasjon brukes som et verktøy for å nå bedriftens målsetninger? Dette vil en god kommunikasjonsstrategi kunne gi deg svaret på. En kommunikasjonsstrategi er en plan for hva du skal kommunisere, til hvem, når, hvor, hvorfor og hvordan. Det gir en tydelig retning for det praktiske markeds- og kommunikasjonsarbeidet, og sørger for at du enklere kan prioritere virkemidler og budsjett.

Markedsplan

Hvordan setter vi strategiene og idéene til livs? Hva gjør vi og når? Med merkevare- og kommunikasjonsstrategien på plass, kan aktivitetene planlegges. En markedsplan gjør de overordnede tankene og planene om til handling, og forteller oss hva vi skal gjøre og når vi skal gjøre det. Vi hjelper deg med å sette opp markedsplaner, planlegge årshjulet og kampanjer med tilhørende tiltaksplaner.

Kanalstrategi

Hvordan få mest mulig igjen for annonsekronene dine? Den finnes mange spor å velge mellom fra avsender til mottaker. Valg av kanaler avhenger av hva du ønsker å oppnå, hvem du vil nå og budskapet du vil formidle. Vi hjelper deg med å legge en plan for kanalene dine, kommunikasjonsmiksen og måling av effekten.

Bærekraftskommunikasjon

Er du bærekraftig og vil fortelle om det? Bærekraft er i ferd med å bli en hygienefaktor. Forbrukere, kunder og samarbeidspartnere vil snart forvente det. Likevel, det må være genuint og det må formidles. Ikke la bærekraftskommunikasjon bli grønnvasking. Vi hjelper deg med å

Omdømmeprosjekter – stedsutvikling

Ønsker du å øke innbyggertallet? Skal du fremme byen som et attraktivt sted å bo, jobbe og leve i? Å bygge omdømme for økt bolyst er komplisert og krever ulike tilnærminger. Vi i Riktig Spor har siden etableringen vært delaktig i en rekke ulike omdømmeprosjekter med fokus på stedsutvikling. Med vår metodikk og etablerte rammeverk kan vi hjelpe deg med én eller flere faser av prosjektet.

Employer Branding

Får du nok søkere på stillingsutlysningene dine? Blir de ansatte værende i bedriften din og er de stolte av å jobbe der? Employer branding er ikke noe du bestemmer om du skal ha eller ikke. På lik linje med alle andre merkevarer er det den potensielle arbeidssøkeren selv, som bestemmer hvorvidt du er en attraktiv arbeidsgiver eller ikke. Ikke la dette være tilfeldig. Vi hjelper deg med å bygge merkevare for deg som en attraktiv arbeidsgiver.