Tekst og innhold

Trenger du tekster til nettsidene dine, nyhetsbrev, pressemeldinger eller annet for å få ut budskapet ditt? Det er mange gode grunner til å bruke en profesjonell tekstforfatter, i stedet for å gjøre jobben selv.

En innleid tekstforfatter har et nøytralt perspektiv, og vil lettere kunne understreke og få fram det som er viktig og interessant for leseren. En tekstforfatter vil også kunne skrive teksten på et språk kundene forstår, fri for vanskelige begrep og forklaringer leseren kanskje ikke har forutsetninger for å forstå.

En tekstforfatters jobb er å finne en språklig tone som passer personligheten bedriften ønsker å kommunisere. Det handler ikke bare om hva du sier, men også hvordan du sier det. Dette kan en profesjonell tekstforfatter hjelpe deg med.

Det kan være fristende for mange å gjøre tekstjobben selv, men det å bruke en ekstern tekstforfatter er nesten uten unntak en god investering med tanke på tid, penger og interne ressurser. Velskrevne tekster gir et positivt inntrykk av bedriften, og en tekstforfatter sitter på kunnskapen og erfaringen som skal til for et best mulig resultat.


Relaterte prosjekter