Løsningen ble en kameleon! Kameleonen, som kjent fra dyreverden, kan skifte farge og representerer alle fargene man måtte identifisere seg med. Kameleoner er ikke fra Norge, men er selvfølgelig velkommen her og i Stormen.

I Stormen er det plass til alle og her kan kameleonen få være akkurat den hen vil være-

Ideen om kameleon er også videreført i logoen. Her finner man alle Stormen-fargene samt halen til kameleonen.